Ändring av stadigvarande serveringstillstånd

LÄS MER

Ansökan om ändring av ditt stadigvarande tillstånd att servera alkoholdrycker.

Frågor om e-tjänsten

Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund
miljokontoret@smohf.se
08-606 93 00
www.smohf.se

Personuppgiftsansvarig

Robert Giessler
robert.giessler@smohf.se