Upphörande av serveringstillstånd

LÄS MER

Blankett för att anmäla att du upphör med servering av alkohol. Kom ihåg att fylla i och lämna in restaurangrapporten i samband med att du skickar in anmälan.

Frågor om e-tjänsten

Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund
miljokontoret@smohf.se
08-606 93 00
www.smohf.se

Personuppgiftsansvarig

Robert Giessler
robert.giessler@smohf.se