E-cigaretter och påfyllningsbehållare

LÄS MER

Innan du börjar sälja E-cigaretter ska du anmäla det till förbundet. Tänkt på att meddela oss om du slutar sälja så tar vi bort din verksamhet från vår tillsyn.

Skyddad identitet

Om du inte kan eller bör använda e-tjänster exempelvis på grund av skyddad identitet, sekretessmarkering eller liknande skydd för personuppgift, ska du kontakta vår servicetelefon direkt på telefon 08-606 73 00. Uppge inte ditt namn, utan informera om att du vill skicka in något till oss, men har skyddade personuppgifter.