Tobak, ansökan om tillstånd för detaljhandel

LÄS MER

Ansökan om tobak i detaljhandeln. När du skickar in ansökan ska du bifoga egenkontrollprogram och din finansieringsplan.

Frågor om e-tjänsten

Jens Möller
jens.moller@smohf.se
08-6069324
www.smohf.se

Personuppgiftsansvarig

Robert Giessler
robert.giessler@smohf.se