Kompostering av avfall

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

För att ta hand om sitt egna avfall krävs anmälan och i vissa fall ansökan.

  • Anmälan om kompostering av matavfall från hushållet, läs mer här.
  • Ansökan om kompostering av latrin, slam eller urin, läs mer här.

Avgift

För handläggning av anmälan om kompostering av matavfall tar vi inte ut någon avgift.

För granskning och handläggning av anmälan om eget omhändertagande av latrin eller slam tar vi ut en avgift om 1,5 timmar.  Läs mer om våra avgifter här.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa